Tổng quan

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

1.1. Tên Trường:  Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

1.2. Tên giao dịch quốc tế: LAI CHAU BOARDINH ETHNIC INTERMEDIATE VOCATIONAL SCHOOL.

1.3. Cơ quan chủ quản: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

1.4. Địa chỉ của Trường: Bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

1.5. Số điện thoại:  0213.3878.524

1.6. Năm thành lập Trường:

- Năm thành lập đầu tiên: Trường Dạy nghề Lai Châu: 2005.

- Năm thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu: 2016.

1.9. Loại hình trường:  Công lập:  x          Tư thục:  o

Ẩn Tuyển sinh online