Thành tích đạt được

Thành tích nổi bật

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên nhà trường, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ ngày đầu mới thành lập trường chỉ có 05 cán bộ viên chức, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trường chỉ đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng tại các xã và cụm xã; đến nay trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu đã có 47 cán bộ, viên chức, giáo viên và nhân viên đang công tác tại 03 phòng và 03 khoa; Cơ sở vật chất được đầu tư xây mới và mở rộng gồm nhà Hiệu bộ, giảng đường, ký túc xá, khu vui chơi, xưởng thực hành, nhà đa năng, các trang thiết bị dạy học hiện đại…; quy mô đào tạo của trường cũng tăng dân qua các năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo nghề ở trình độ trung cấp, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng với nhiều nghề đào tạo, hàng năm tuyển mới từ 150 - 200 học sinh ở trình độ trung cấp.

Đến nay, sau 11 năm hình thành và phát triển Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành tích nổi bật cụ thể sau:

* Thành tích của trường:

1. Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Cán bộ, giáo viên Trường Dạy nghề Tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007.

2. Công an tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Cán bộ, công nhân viên Trường Dạy nghề tỉnh Lai Châu đã cso thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2007. Quyết định số 07/QĐKT ngày 28 tháng 12 năm 2007.

3. Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Cán bộ, viên chức Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có nhiều thành tích thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử trong năm 2009. Quyết định số 210/QĐ-SLĐTBXH ngày 04 tháng 8 năm 2009.

4. Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Cán bộ, viên chức Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009. Quyết định số 360/QĐ-SLĐTBXH ngày 15 tháng 01 năm 2010.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen: Cán bộ công nhân viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2009. Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen: Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và cho máu tình nguyện tại tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2010.

7. Sở Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Cán bộ viên chức Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010. Quyết định số 181/QĐ-SLĐTBXH ngày 23 tháng 7 năm 2010.

8. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen: Trường Trung cấp nghề, sở Lao động TBXH tỉnh Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010. Quyết định số 1976/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2010.

9. Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Lai Châu tặng giấy chứng nhận: Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2011. Quyết định số 26/QĐ-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2011.

10.Sở Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Tập thể cán bộ viên chức Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013. Quyết định số 457/QĐ-SLĐTBXH ngày 19 tháng 12 năm 2013.

11. Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH tặng bằng khen: Trường Trung cấp nghề, sở Lao động – TBXH tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề, tạo việc làm năm 2014. Quyết định số 230/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2015.

12. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2014. Quyết định số 122/QĐ-UBND ngàu 06 tháng 02 năm 2015.

13. Sở Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu tặng giấy khen: Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trường Trung cấp nghề Tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010 – 2015. Quyết định số 237/QĐ-SLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2015.

14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen: Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2015.

15. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2015. Quyết định số 59/QĐ-UBND ngàu 15 tháng 01 năm 2016.

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen: Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014 - 2015. Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2016.

* Thành tích của chi bộ, các tổ chức đoàn thể trường:

1. Từ năm 2014 đến năm 2016 Chi bộ trường được công nhận Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

2. Uỷ ban Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2009. Quyết định số 05 - QĐ/UBH ngày 10 tháng 12 năm 2009.

3. Tỉnh đoàn tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn khối trường học năm học 2009 – 2010. Quyết định số115-QĐ/TDTN ngày 01 tháng 9 năm 2010.

4. Tỉnh đoàn tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đoàn trường đã có thành tích tham gia giải bóng đá truyền thống thanh niên tỉnh Lai Châu lần thứ VII năm 2011. Quyết định số 146-QĐ/TDTN ngày 17 tháng 12 năm 2011;

5. Tỉnh đoàn tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đoàn trường đã có thành tích tham gia giải Việt dã Thanh niên tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2011. Quyết định số 126-QĐ/TDTN ngày 25 tháng 3 năm 2011;

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2012. Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2014. Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014.

8. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tặng giấy khen cho công đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong vận động tổ chức thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2010. Quyết định số 65 QĐ/CTĐ  ngày 31 tháng 5 năm 2011.

9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tặng giấy khen cho công đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2013. Quyết định số 138 QĐ/CTĐ ngày 04 tháng 6 năm 2013.

10. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tặng giấy khen cho công đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2010 – 2015. Quyết định số 86 QĐ/CTĐ ngày 27 tháng 4 năm 2015.

11. Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu tặng giấy khen cho công đoàn bộ phận trường có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ  quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015. Quyết định số 48/QĐ-CĐCS ngày 10/12/2015

12. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lai Châu tặng giấy khen cho Đoàn trường Trung cấp nghề có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trài thanh niên trường học năm 2014-2015. Quyết định sô 88/QĐ-ĐTN ngày 21/10/2015

Ẩn Tuyển sinh online